Topsin M 500 SC

Szeroki wachlarz możliwości!

Kompleksowo zwalcza jesienne choroby rzepaku i ogranicza rozwój kiły kapusty.

Działa niezależnie od temperatury.

Zabezpiecza zdrowotność rzepaku przed wejściem w stan spoczynku zimowego.

Uniwersalny i skuteczny fungicyd o szeregu zalet!

 • Jest skuteczny także w niższych temperaturach – działa już od 5°C.

 • Działa systemicznie, przez co wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz – w przeciwieństwie do preparatów kontaktowych.

 • Zapewnia długi okres działania zapobiegawczego – chroni rośliny przed infekcjami już od momentu wykonania zabiegu.

 • Wykazuje silne działanie lecznicze – skutecznie eliminuje sprawców chorób, które już zainfekowały roślinę.

 • Jest doskonałym partnerem do tworzenia mieszanin zbiornikowych.

Topsin M 500 SC do ochrony zbóż

Topsin M 500 SC – skuteczne rozwiązanie na choroby kłosa

Topsin doskonale sprawdzi się w zabiegu T3 w zbożach. Produkt skutecznie zwalcza fuzariozy kłosa i redukuje zawartość mykotoksyn w ziarnie. Wykazuje odmienny od innych fungicydów sposób działania przez co redukuje ryzyko rozwoju oporności u patogenów.

Topsin M 500 SC – szeroki wachlarz korzyści

 • Dzięki działaniu systemicznemu produkt wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz – po wniknięciu do rośliny nie ulega zmywaniu, można go również stosować w szerokim zakresie temperatur.
 • Zwalczanie fuzariozy kłosów z użyciem środka Topsin M 500 SC redukuje zawartość toksyn oraz ryzyko rozwoju oporności sprawców fuzarioz na fungicydy azolowe. Preparat łączy w sobie dwa odrębne mechanizmy działania: pierwszy − hamuje podziały jądra komórkowego, co blokuje rozwój grzybni, a drugi − powstrzymuje oddychanie, co w konsekwencji zatrzymuje produkcję mykotoksyn.
 • Jest doskonałym składnikiem do tworzenia mieszanin zbiornikowych.
 • Można go stosować we wszystkich fazach rozwojowych zbóż.

Topsin M 500 SC zwalcza najważniejsze choroby zbóż:

łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniaka zbóż i traw, fuzariozę kłosów, septoriozę plew, septoriozę liści, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, rdzę żółtą, rynchosporiozę zbóż, plamistość siatkową jęczmienia, rdzę jęczmienia.

 • fuzarioza kłosów
 • septorioza plew
 • łamliwość źdźbła zbóż
 • fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
 • rdza brunatna
 • septorioza liści
 • Najwyższa skuteczność w zwalczaniu chorób kłosa

 • Średni % porażenia powierzchni kłosa z rodzaju Fusarium spp.

  Obserwacja 1.07.2010, Mieniany

 • Zawartość mykotoksyn w ziarnie pszenicy odmiany Smuga

  kontrola Topsin M 500 SC
  Zearalenon – ZEA
  (norma 100 µg/kg)
  189,5 µg/kg 37,5 µg/kg
  Deoksyniwalenol – DON
  (norma 100 µg/kg)
  61457 µg/kg 472 µg/kg

  Wyniki doświadczeń polowych na odmianie Smuga w 2010

Topsin M 500 SC do jesiennej ochrony rzepaku

Topsin M 500 SC – jedyny fungicyd na kiłę kapusty w rzepaku!

Topsin jest jedynym na rynku fungicydem zarejestrowanym do ograniczania rozwoju kiły kapusty w rzepaku ozimym. Wieloletnie badania dowiodły wysokiej skuteczności w ograniczaniu rozwoju tego patogenu.

Topsin M 500 SC w zabiegu jesiennym

 • Poprzez swoje cechy Topsin znakomicie wpisuje się w sezon jesiennych zabiegów czyszczących w rzepaku ozimym – wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz i skuteczność już od 5°C.
 • Zabezpiecza i poprawia zdrowotność rzepaku przed wejściem w stan spoczynku zimowego, co przekłada się na szybszą regenerację roślin po zimie.
 • Zabezpiecza szyjkę korzeniową rzepaku przed chorobami, dzięki czemu w roślinie następuje prawidłowy przepływ substancji mineralnych.
 • Zwiększa odporność na wymarzanie rzepaku.
 • Jest doskonałym składnikiem do mieszanin. Można go zastosować m.in. z tebukonazolem np. z Toledo Extra 430 SC.

Topsin M 500 SC zwalcza jesienne choroby rzepaku:

czerń krzyżowych, suchą zgniliznę kapustnych i szarą pleśń oraz ogranicza występowanie kiły kapusty w rzepaku ozimym.

 • sucha zgnilizna kapustnych
 • szara pleśń
 • czerń krzyżowych
 • kiła kapustnych

Jesienna ocena zdrowotności rzepaku ozimego – ograniczanie występowania kiły kapusty

Termin zabiegu: BBCH 14-16 (faza 4-6 liści właściwych)

Produkt Dawka na ha Termin zabiegu % roślin porażonych Średni % skuteczności
kontrola 51,25
Topsin M 500 SC 1,2 14-16 13,75 73

Źródło: IOR BIP Poznań, Łasin

Ocena wykonana: 15.11.2015 (w fazie BBCH 18-19)

Zalecane stosowanie jesienne w rzepaku ozimym (BBCH 14-16)

Topsin M 500 SC do wiosennej ochrony rzepaku

Topsin M 500 SC – pełna skuteczność w niskiej temperaturze

Unikalne cechy produktu pozwalają na jego zastosowanie tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji. Topsin działa już od 5°C i wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz. Produkt doskonale leczy choroby złego zimowania i nie wykazuje efektu skracającego.

Topsin M 500 SC – do stosowania solo lub w mieszaninach

 • Produkt wykazuje silne działanie lecznicze, przez co skutecznie eliminuje sprawców chorób, które już zainfekowały roślinę.
 • Zapewnia długi okres działania zapobiegawczego – chroni rośliny przed infekcjami występującymi już od wykonania zabiegu.
 • Działa systemicznie, przez co wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz i jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur (już od 5°C).
 • Jest doskonałym składnikiem do tworzenia mieszanin zbiornikowych. Zabieg fungicydowy można połączyć ze skracaniem czy zwalczaniem chowaczy łodygowych.

Topsin M 500 SC zwalcza wiele chorób rzepaku:

czerń krzyżowych, szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych.

 • zgnilizna twardzikowa
 • szara pleśń
 • czerń krzyżowych
 • sucha zgnilizna kapustnych

Skuteczność zwalczania chorób w uprawie rzepaku ozimego

Źródło: opracowanie własne na podstawie kilkuletnich badań rejestracyjnych

Zalecane stosowanie wiosenne w rzepaku ozimym (BBCH 30-33)

Topsin M 500 SC do ochrony buraka cukrowego

Topsin M 500 SC – skuteczne rozwiązanie na choroby buraka cukrowego

Topsin posiada wiele unikalnych cech, które sprawiają, że doskonale nadaje się on do ochrony buraka cukrowego. W przypadku niskiej presji chorób Topsin M 500 SC jest najrozsądniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym plantację przed głównymi chorobami grzybowymi.

Topsin M 500 SC w ochronie buraka cukrowego

 • Wykazuje odporność na zmywanie przez deszcz. Jego substancje czynne szybko wnikają do rośliny.
 • Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.
 • Jest doskonałym składnikiem do tworzenia mieszanin.

Topsin M 500 SC zwalcza najważniejsze choroby buraka: chwościk buraka, brunatną plamistość liści (ramularię).

Skuteczność Topsinu M 500 SC w uprawie buraka cukrowego

W przypadku niskiej presji chorób Topsin M 500 SC jest najrozsądniejszym rozwiązaniem, zabezpieczającym plantację przed głównymi chorobami grzybowymi buraka cukrowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań specjalistycznych SAP

Uprawa Zwalczane choroby Zalecana dawka Termin zabiegu
Zboża ozime (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto) łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
fuzarioza kłosów, septorioza plew, septorioza liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
Zboża jare (pszenica, pszenżyto, jęczmień) fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, rdza jeczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia 1,4 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
Rzepak ozimy czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, ogranicza występowanie kiły kapusty w rzepaku ozimym 1,2 l/ha stosowanie jesienne, w fazie 4-6 liści rzepaku
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych 1,4 l/ha stosowanie wiosenne, od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania płatków kwiatowych
Burak cukrowy chwościk buraka, brunatna plamistość liści 1,2 l/ha stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób